Part Förvaltning Uthyrningspolicy


Generell Uthyrningspolicy

OBS. För lägenheter som byggts med investeringsstöd så gäller annan uthyrningspolicy. För dessa lägenheter godtas även bidrag och försörjningsstöd som inkomst och kravet på årsinkomstens storlek i förhållande till hyran som anges i den generella uthyrningspolicyn gäller inte här.
Vi är noga med att få rätt hyresgäst till varje lägenhet. Lägenheten skall brukas av det antal människor som den är långsiktigt hållbar för. Antalet personer i lägenheten skall inte överstiga 2 per sovrum. För en hållbar förvaltning av bolagets fastigheter ställer vi också följande krav på dig som blivande hyresgäst:
 1. Du skall vara myndig.
 2. Du skall klara av att både bo och leva på hushållets totala stadigvarande inkomst. Det innebär normalt en stadigvarande inkomst före skatt som är ca 4 gånger aktuell årshyra.
 3. Sökande skall styrka sin sammanlagda, stadigvarande inkomst av:
 4. Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning (projektanställning), vikariat eller provanställning,
 5. Ålderspension eller sjukersättning (förtidspension),
 6. Föräldrapenning. Den sökande skall styrka sin ordinarie lön
 7. A-kassa
 8. Bostadsbidrag
 9. Barnbidrag eller underhållsbidrag
 10. Studiemedel från CSN
 11. Inkomst av kapital
 12. Egna företagare skall dessutom uppvisa taxerad inkomst, föregående års bokslut, kopia av registreringsbeviset samt F-skatt sedel.
 13. Du måste godkänna att vi tar en kreditupplysning på dig.
 14. Du får inte ha några betalningsanmärkningar oavsett slag och storlek.
 15. Du skall ha skött ditt tidigare boende med avseende på störande beteende och hyresbetalning. Vi tar i regel referenser från tidigare hyresvärd.
 16. Samtliga sökanden skall stå på hyreskontraktet.
 17. Du godkänner att det kan komma att begäras garanti i form av borgensman eller deposition.

Uthyrningspolicy vid investeringsstöd – Kv Grisslan

Den sökandes disponibla inkomst behöver att vara minst 1 gånger så stor som månadshyran. Detta för att sökande långsiktigt ska ha ekonomiska förutsättningar att betala hyran för den sökta lägenheten.

Utöver detta gäller även följande:

 1. Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
 2. Lägenheter tilldelas i turordning, efter kötid.
 3. Sökande ska ha en inkomst, inkomsten ska styrkas med intyg.

Som inkomst räknas följande:

 • Inkomst genom anställning
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapital

4. Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder. Kreditupplysningar tas.
5. Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av tex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresinbetalningar.
6. För att förhindra osunda boendeförhållande finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

Rum Max antal personer
1 rok 2 personer
2 rok 3 personer
3 rok 4 personer

Antal personer avser vuxna och barn.

7. Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.
8. Hyresgästen måste under hela hyrestiden ha en gällande hemförsäkring