Uthyrning

Vi förstår och bryr oss om vikten av rätt hantering vid uthyrningsärenden. Vi har kunskapen, erfarenheten och kontakterna.

Lägenheter

 • Hantering av uppsägningar
 • Köhantering
 • Av-inflyttningsbesiktningar
 • Kreditupplysning och bedömning
 • Kontraktsskrivning
 • Nyckelhantering
 • Kontraktsskrivning

Lokaler

 • Hantering av uppsägningar
 • Köhantering
 • Annonsering
 • Kreditupplysning och bedömning
 • Hyresförhandlingar
 • Myndighetskrav

Generell Uthyrningspolicy

OBS. För lägenheter som byggts med investeringsstöd så gäller annan uthyrningspolicy. För dessa lägenheter godtas även bidrag och försörjningsstöd som inkomst och kravet på årsinkomstens storlek i förhållande till hyran som anges i den generella uthyrningspolicyn gäller inte här.

Här kan du läsa mer om våra uthyrningspolicys

Vi är noga med att få rätt hyresgäst till varje lägenhet. Lägenheten skall brukas av det antal människor som den är långsiktigt hållbar för. Antalet personer i lägenheten skall inte överstiga 2 per sovrum. För en hållbar förvaltning av bolagets fastigheter ställer vi också följande krav på dig som blivande hyresgäst:

 1. Du skall vara myndig.
 2. Du skall klara av att både bo och leva på hushållets totala stadigvarande inkomst. Det innebär normalt en stadigvarande inkomst före skatt som är ca 4 gånger aktuell årshyra.
 3. Sökande skall styrka sin sammanlagda, stadigvarande inkomst av:
 4. Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning (projektanställning), vikariat eller provanställning,
 5. Ålderspension eller sjukersättning (förtidspension),
 6. Föräldrapenning. Den sökande skall styrka sin ordinarie lön
 7. A-kassa
 8. Bostadsbidrag
 9. Barnbidrag eller underhållsbidrag
 10. Studiemedel från CSN
 11. Inkomst av kapital
 12. Egna företagare skall dessutom uppvisa taxerad inkomst, föregående års bokslut, kopia av registreringsbeviset samt F-skatt sedel.
 13. Du måste godkänna att vi tar en kreditupplysning på dig.
 14. Du får inte ha några betalningsanmärkningar oavsett slag och storlek.
 15. Du skall ha skött ditt tidigare boende med avseende på störande beteende och hyresbetalning. Vi tar i regel referenser från tidigare hyresvärd.
 16. Samtliga sökanden skall stå på hyreskontraktet.
 17. Du godkänner att det kan komma att begäras garanti i form av borgensman eller deposition.