Integritetspolicy för Part Fastighetsförvaltning AB

Med anledning av din felanmälan till PART Fastighetsförvaltning AB, nedan kallad PART, kommer PART att behandla personuppgifter om dig. PART är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen som PART i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta PART på telefon 035-295 90 80 för mer information om detta.

Uppgifter du anger i felanmälan (såsom namn, adress, telefon och e-mail). Behandlas för att vi ska kunna kontakta dig och avhjälpa felet.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du har ett hyres- eller ägarförhållande till en bostad som förvaltas av PART.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du allatid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.