System

Vi arbetar i moderna system som säkerställer kvaliteten, säkerheten och effektiviteten och som möjliggör för våra fastighetsägare att vara delaktig i förvaltningen så mycket eller så lite man vill. Systemet för felanmälan och jour är mobilt och möjliggör bl.a. en säker driftsövervakning. Fel- och jouranmälan görs via telefon, ett telefonnummer, 035-295 90 80, dygnet runt. Dagtid även via mail: felanmalan@partforvaltning.se