PART Fastighetsförvaltning AB

Affärsidé

PART Fastighetsförvaltning AB vänder sig till fastighetsägare främst i södra Halland och norra Skåne och erbjuder teknisk- och ekonomisk förvaltning. Genom egen personal och lokalt förankrade underentreprenörer utförs tjänsterna med engagemang, kompetens, erfarenhet och personlig service.

Bakgrund

PART Fastighetsförvaltning AB, som är ett privatägt bolag specialiserade på förvaltning och service av fastigheter, startade sin verksamhet 1/12 2013.

Nuläge

Sedan starten har PART utvecklats mycket positivt och förvaltar idag drygt 200 objekt på uppdrag av fastighetsägare som utgörs både av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner. PART är i en expansionsfas och förväntas ha en fortsatt mycket positiv utveckling. PART har sitt huvudkontor på Kristinehedsvägen 5 i Halmstad, ett områdeskontor på Bergängsvägen i Halmstad och ett lokalkontor på Långskeppsgatan 1 i Ängelholm.

PART har idag tjugoåtta stycken fastanställda bestående av ekonomer, administratörer, lokalvårdare, allmän reparatörer, snickare, vitvarutekniker, ventilationstekniker, anläggningsskötare och eltekniker .