Övriga tjänster

Exempel

  • Energideklarationer
  • Underhållsplaner
  • OVK
  • Utbildningar -Grundläggande kurs i företagsekonomi, bostadsrättsföreningar
  • Grundläggande kurs i styrelsearbete, bostadsrättsföreningar