Söker du lägenhet?

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan.
Du får därefter en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan genom ett autosvar. Har du inte fått något lägenhetserbjudande inom 6 månader så måste du göra en ny intresseanmälan hos oss för att vara aktuell för erbjudanden. Intresseanmälan kan också göras direkt via ”Lediga lägenheter”.

PART sköter uthyrning av lägenheter för ett antal fastighetsägare:

 • Halmstad
 • Varberg
 • Ängelholm

  Jag/vi är intresserad av lägenhet i område:

   

  Sökande

  Medsökande

  Kan ordna borgen:

   

  Nuvarande boendeform:

  Nuvarande hyresvärd:

  Kontaktuppgifter hyresvärd:

   

  Med anledning av din intresseanmälan om lägenhet till PART Fastighetsförvaltning AB kommer PART att behandla personuppgifter om dig. PART är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
  PART är i och med det skyldig att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Personuppgiftsansvarig på telefon 035-295 90 80 för mer information.
  Uppgifter som du anger i anmälan behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Uppgifterna behandlas av berörd personal inom PART. Ni har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om er och att få dessa rättade om de är felaktiga.
  Genom att ni och eventuell medsökande kryssar för "Jag/vi samtycker" i ovanstående anmälan och skickar den via internet, ger ni också ert fulla samtycke och godkännande enligt GDPR (personuppgiftslagen) till att PART Fastighetsförvaltning AB har full rätt att genomföra en kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma din ansökan. Ni lämnar också ert samtycke till att PART Fastighetsförvaltning lagrar, bearbetar och behandlar mina personuppgifter för de ovan nämnda ändamålen. Personuppgifterna kommer bara att behandlas under den tid som er ansökan är aktuell. Ni är också medvetna om att PART förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.