Fastighetsskötsel i Laholm

Vi har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och arbetar främst i Halmstad, Helsingborg och Ängelholm, vi erbjuder våra tjänster i hela södra Halland och norra Skåne.

Ett hållbart fastighetsägande kräver att man vårdar och sköter sin fastighet liksom att man även vårdar och sköter sin relation med hyresgästerna. Tillsammans leder detta till ökad trivsel vilket också genererar en god driftsekonomi.
Vi erbjuder våra kunder tillgång till kvalificerade fastighetsskötare, snickare, vitvaru- och ventilationstekniker. Våra lokalvårdare har många års erfarenhet och en yrkesstolthet som få. Vi ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna samt även för att upprätthålla en god trivsel. Vi återkopplar alltid och utför våra tjänster med engagemang, kompetens, erfarenhet och personlig service.

Teknisk Administration

 • Felanmälan / Kundtjänst
 • Försäkringsadministration
 • Myndighetsbesiktningar
 • Lägenhets- och lokalbesiktningar
 • Boende- och lokalkontakter
 • Underhållsplanering
 • Driftsövervakning
 • Obligatorisk ventilationskontroll
 • Energideklaration
 • Energikartläggning
 • Projektledning styr och övervakning

Fastighetsskötsel

 • Skötsel av installationer, inredning och utrustning
 • Reparation och underhåll
 • Jour, 24 timmar. Med egen personal
 • Tillsyn av värmesystem, ventilation
 • Avläsning och rapportering av mätvärden
 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

Yttre skötsel

 • Snöhantering och halkbekämpning
 • Pappers-skräpplockning
 • Vår- och vinterrenhållning
 • Skötsel av mark och trädgård

Inre skötsel

 • Trappstädning
 • Lokalvård

Vanliga frågor & svar

Vad innefattar era fastighetsskötsel tjänster?

Våra tjänster i Laholm inkluderar teknisk administration, felanmälan, försäkringsadministration, myndighetsbesiktningar, lägenhets- och lokalbesiktningar, boende- och lokalkontakter, underhållsplanering, driftsövervakning, obligatorisk ventilationskontroll, energideklaration, energikartläggning, projektledning, fastighetsskötsel och yttre samt inre skötsel.

Var erbjuder ni era tjänster?

Vi arbetar främst i Halmstad, Helsingborg och Ängelholm, men erbjuder våra tjänster i hela södra Halland, Varberg och Falkenberg, och norra Skåne.

Vilka yrkesgrupper ingår i ert team?

Vårt team består av kvalificerade fastighetsskötare, snickare, vitvaru- och ventilationstekniker samt erfarna lokalvårdare.

Hur säkerställer ni att fastigheterna fungerar optimalt?

Vi ronderar regelbundet fastigheterna för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna och för att upprätthålla en god trivsel.

Vilka tjänster erbjuder ni för snöhantering och halkbekämpning?

Vi erbjuder snöhantering, halkbekämpning, pappers-skräpplockning samt vår- och vinterrenhållning som en del av våra yttre skötseltjänster.