Bostadsrättsförening Helsingborg

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning åt alla slags fastighetsägare: bostadsrättsföreningar, stiftelser, fastighetsbolag och privatpersoner. Vi arbetar i moderna system som säkerställer kvaliteten, säkerheten och effektiviteten och som möjliggör för dig som fastighetsägare att vara delaktig i förvaltningen så mycket eller så lite du vill.
Vi tar ett helhetsansvar för ekonomi och administration för fastighetsägare och föreningar som är i behov av kvalificerade rutiner, anpassade avisering- och ekonomisystem.

Bostadsrättsförening

1 Medlems- och lägenhetsförteckning m.m.

 • Föra förteckning över medlemmar, föreningens e.v. hyresgäster och upplåtna bostadsrätter samt pantsättningar enligt bostadsrättslagen.

2 Avgifts- och hyresuppbörd

 • Svara för utskrift av avier för avisering av avgifter och hyror enligt av uppdragsgivaren fastställt uttag.
 • Beräkna och avisera avgiftshöjningar
 • Underrätta bostadsrättsinnehavare om hyres- avgiftsregleringar.
 • Administrera autogiro.
 • Inkassera avgifter och hyror.
 • Upprätta restlista över avgifts och hyresfordringar.
 • Vid utebliven betalning svara för påminnelser, inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning och principer som beslutas av uppdragsgivaren. Eventuella avgifter bekostas av föreningen.
 • Beräkna och debitera dröjsmålsränta.

3 Överlåtelser och panter

 • Hantera ansökan om medlemskap, överlåtelser och pantsättningar.
 • Vara föreningens kontaktperson mot mäklare. Vi förbereder och tar fram det som behövs till styrelsen för att underlätta beslut om ansökan av medlemskap.
 • Kontrolluppgifter

4 Arvoden, löner och utlägg

 • Utbetala arvoden, löner och andra ersättningar till Brfs företroendevalda.
 • Utbetalning av utlägg
 • Skattedeklaration och kontrolluppgifter

5 Leverantörsfakturor

 • Scanning och registrering av inkommande fakturor
 • Elektronisk attestering av fakturor
 • Bokföring av fakturor
 • Digitalt arkiv

6 Låneadministration

 • Offertförfrågan
 • Föra låneregister
 • Kontrollera räntor och amorteringar

7 Redovisning och rapportering

 • Löpande bokföring av affärstransaktioner enligt Bokföringslagens bestämmelser.
 • Löpande periodiseringar av större poster.
 • Operiodiserad resultat- och balansrapport vid behov.
 • Periodiserad resultat- och balansrapport med uppföljning mot budget och föregående år innehållande analys, kommentarer och e.v. rekomendationer enligt överenskommelse.
 • Upprättande av förslag till resultat- och likviditetsbudget.

8 Årsavslut och deklarationer

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning inlusive förslag till förvaltningsberättelse.
 • Inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • Kontrolluppgifter
 • Uppbördsdeklarationer

9 Myndighetskontakter

 • Svara för uppgifter till myndigheter. Anmäla ändring av styrelsens sammansättning , firmateckning eller ändring av stadgar.

10 Arkivering

Räkenskapsmaterial arkiveras enligt bokföringslagen.
Möten och Stämmor

 • Medverka på möten och stämmor.
 • Uppdrag som stämmoordförande, föredragare av årsredovisning.

Kurser

 • Grundläggande kurs i företagsekonomi speciellt anpassat för bostadsrättsföreningar
 • Grundläggande kurs i styrelsearbete

Hyresfastigheter

1 Lägenhets- och lokalförteckning

 • Föra förteckning över bostads- och lokalhyresgäster.
 • Föra förteckning över hyresobjekt. -Föra förteckning över och bevaka löptider lokalhyreskontrakt.

2 Hyror och avgifter

 • Svara för utskrift av avier för avisering av hyror och avgifter enligt av uppdragsgivaren fastställt uttag.
 • Beräkna och avisera hyreshöjningar.
 • Bevaka och uppdatera index.
 • Beräkna driftsavräkningar och preliminära aviseringar.
 • Beräkna och bevaka fastighetsskatt för lokalhyresgäster.
 • Underrätta hyresgäst om hyres- avgiftsregleringar.
 • Administrera autogiro.
 • Inkassera hyror och avgifter.
 • Upprätta restlista över avgifts och hyresfordringar.
 • Vid utebliven betalning svara för påminnelser, inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning och principer som beslutas av uppdragsgivaren.
 • Beräkna och debitera dröjsmålsränta.

3 Arvoden, löner och utlägg

 • Utbetala arvoden, löner och andra ersättningar.
 • Utbetalning av utlägg
 • Skattedeklaration och kontrolluppgifter

4 Leverantörsfakturor

 • Scanning och registrering av inkommande fakturor
 • Elektronisk attestering av fakturor
 • Bokföring av fakturor
 • Digitalt arkiv

5 Låneadministration

 • Offertförfrågan
 • Föra låneregister
 • Kontrollera räntor och amorteringar

6 Redovisning och rapportering

 • Löpande bokföring av affärstransaktioner enligt Bokföringslagens bestämmelser.
 • Löpande periodiseringar av större poster.
 • Operiodiserad resultat- och balansrapport vid behov.
 • Periodiserad resultat- och balansrapport med uppföljning mot budget och föregående år innehållande analys, kommentarer och e.v. rekommendationer enligt överenskommelse.
 • Upprättande av förslag till resultat- och likviditetsbudget.

7 Årsavslut och deklarationer

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning inklusive förslag till förvaltningsberättelse.
 • Inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • Kontrolluppgifter
 • Uppbördsdeklarationer

8 Arkivering

Räkenskapsmaterial arkiveras enligt bokföringslagen.