PART Fastighetsförvaltning AB

Affärsidé

PART Fastighetsförvaltning AB vänder sig till fastighetsägare främst i södra Halland och norra Skåne och erbjuder teknisk- och ekonomisk förvaltning. Genom egen personal och lokalt förankrade underentreprenörer utförs tjänsterna med engagemang, kompetens, erfarenhet och personlig service.

Bakgrund

PART Fastighetsförvaltning AB (PART) startade sin verksamhet den 1 december 2013.

Nuläge

PART är ett privatägt företag specialiserade på förvaltning och service. Sedan starten har PART utvecklats mycket positivt och förvaltar idag drygt 100 talet objekt på uppdrag av fastighetsägare som utgörs både av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner. PART är i en expansionsfas och förväntas ha en fortsatt mycket positiv utveckling. PART har sitt huvudkontor på Kristinehedsvägen 5 i Halmstad och har även ett områdes kontor på Bergängsvägen i Halmstad. PART har idag arton stycken fastanställda som alla har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. PART har även specialistkompetens inom snickeri- vent-och vitvaruarbeten.