PART Fastighetsförvaltning AB

Post- och besöksadress:
PART Fastighetsförvaltning AB
Kristinehedsvägen 5
302 44 HALMSTAD

Telefon: 035-295 90 80
merinfo@partforvaltning.se

Org.nr: 556945-0587
VATnr: SE556945058701

Försäljning/ Marknad/ Personal

Peter N Hellström
VD
peter@partforvaltning.se

Ekonomi/ Inköp

Anna Hellström
Ekonomichef / Kundansvarig ekonomisk förvaltning
anna@partforvaltning.se

Fakturor till PART Fastighetsförvaltning AB tar vi emot via mail:
inbox.lev.320326@arkivplats.se

Våra kunders fakturor ska tillställas:
Kundens juridiska namn c/o
PART Fastighetsförvaltning AB
För aktuell mailadress kontakta: merinfo@partforvaltning.se